גילוי נאות

מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "הסוכנות"), הינה סוכנות ביטוח בעלת רישיון סוכן תאגיד, בבעלות מיטב דש השקעות בע"מ, אשר פועלת כסוכן ביטוח פנסיוני (לא יועץ פנסיוני). 

הסוכנות והסוכנים מטעמה פועלים במסגרת הסכמים בתחום הפנסיוני, עם הגופים המוסדיים הבאים: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, 

במסגרת פעילותה משווקת הסוכנות את מוצרי הביטוח של החברות הנ"ל והגופים הקשורים אליהם.

אנו מבקשים ליידע אותך כי, בעבור שיווק המוצרים הפנסיונים של הגופים לעיל סוכנותינו מתוגמלת על ידי אותם גופים מוסדיים בעמלת הפצה והסוכנות עשויה להעדיף את מוצריהם הפנסיונים. 

במסגרת והתגמול אותו תקבל סוכנותינו מהגופים המוסדיים השונים, נלקחים בחשבון השירותים אותם אנו מעוניינים ומחויבים על פי דין להעניק לקהל לקוחותינו על פי דין.

בודק...